HXBTZ* update 11/08/2021


Naar aanleiding van de COVID Pandemie werd het tweedaags muziekfestival Bezemrock geannuleerd in 2020 en 2021. Niettemin organiseert VZW den Bezem op zaterdag 14 augustus 2021 een alternatief van 14 uur tot 01uur.


Het éénmalig evenement HEXENBEATZ is geboren. Rond 14 uur opent het openluchtfestivalterrein worden er gekende dj's geprogrammeerd tot 01 uur s'nachts.


Alle info om een gratis test aan te vragen indien je aan de voorwaarden voldoet:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket


Onder voorbehoud van wijzigende maatregelen voorziet de organisatie alle nodige inspanningen te doen om besmettingen te beperken. Hierdoor dient u rekening te houden met :

- Temperatuurscontrole

- Ticket op naam en identiteitscontrole

- COVID Safe ticket of PCR test < 48 uur:

  • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;

- Geldig herstelcertificaat < 6 maanden oud

- Geldig en officiëel antigeen test afgenomen bij de apotheek:

  • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

- In=In, Out=Out

- Mondmasker bij te hebben


TESTEN AAN DE INGANG:


Er worden tussen 14 uur en 22 uur sneltesten afgenomen bij bezoekers die niet voldoen aan de COVID SAFE voorwaarden. U dient rekening te houden met 15 minuten wachttijd en vertragingen door afnames.

Bezoekers die volledig gevaccineerd zijn + 14 dagen of aan de andere voorwaarden voldoen kunnen direct toegang verkrijgen tot het terrein.HXBTZ kan doorgaan zonder beperkingen zoals afstand en mondmaskers aangezien we gebonden zijn aan het Covid Safe Ticket (onder voorbehoud  van wijzigingen MB en goedkeuring Gemeente Zonnebeke), er kan dus gedanst worden.

 

  1. Digitale toegangscontrole: (aanbevolen)

 

  • Alle bezoekers zullen gescand worden op hun Covid Safe Ticket! 
Deze app kan je nu al downloaden in de app/android store “CovidSafeBE”.

 

Alle bezoekers zullen een geldige QR code moeten voorleggen.

Die verschijnt in de app als:

>> je volledig gevaccineerd bent (+2 weken of +4 weken voor Johnson & Johnson).

>> je in het bezit bent van een negatieve PCR test (< 48uur ) 

  • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;

>> je over anti-lichamen beschikt (herstelcertificaat), dit is een officiële geregistreerde besmetting.

>> je een antigeen test afnam maximaal 24 uur voor het evenement bij een apotheek en deze raadpleegbaar

  • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

 

  1. Papieren of afgeprinte certificaten


De QR-codes kunnen ook opgevraagd worden op sites als mijngezondheid of mijnburgerprofiel.

Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor bel je vanuit Vlaanderen naar het nummer 078/78.78.50. In Brussel is er het nummer 02/214.19.19. Inwoners van Wallonië kunnen terecht op 071/31.34.93. Hou wel rekening met een wachttijd tussen de bestelling en de ontvangst van de certificaten.

De nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het aanvragen van vaccinatie- of herstelcertificaten, maar enkel op weekdagen tussen 9 en 19 uur in Vlaanderen voor andere vragen. Brusselaars kunnen tussen 9 en 19.30 uur in de week en 10 en 19.30 uur in het weekend terecht op het nummer voor andere vragen.

 

      2. Sneltesten

 

Er worden gratis sneltests aangeboden aan de inkom. Indien je ziek bent, symptomen vertoont of geen geldig CST ticket kan voorleggen of een positieve zelftest uitvoert, zal de toegang jammer genoeg geweigerd worden. Sneltesten zijn 24 uur geldig enkel afgenomen door een apotheker en raadpleegbaar via de applicatie. Indien niet raadpleegbaar zal aan de ingang een nieuwe zelftest afgenomen worden.


Bij noodgevallen of onduidelijkheden zal een sneltest door de organisatie ingezet worden.


     3. Tickets ruilen of doorgeven

 

Het is niet mogelijk tickets door te geven, tickets worden op naam aangekocht en geregistreerd. Het is wel mogelijk indien u niet aan de voorwaarden kan voldoen om tot 01/08/2021 een restitutie aan te vragen  voor uw aangekochte ticket. Zo kan het ticket vrijgemaakt worden voor iemand die wel aanwezig kan zijn. Dit kan via de ticketdienst of via info@hxbtz.be

 

     4. Kinderen


Het festival is voor jongeren vanaf 16 jaar toegankelijk. Kinderen onder de 16 jaar kunnen onder begeleiding binnen van hun ouders. De COVID SAFE maatregelen zijn geldig voor iedereen vanaf 12 jaar.  Voor kinderen die nog geen mogelijkheid tot vaccinatie hebben gehad zijn er sneltesten voorzien in een aparte zone.


Aansprakelijkheid:


Vzw den bezem streeft naar een  ‘Goede huisvader principe’ een ‘goede huisvader’ is een normaal voorzichtig organisatie die zich houdt aan de gangbare regelgevingen, maar is niet feilloos. Dit betekent dat van elke organisatie verwacht wordt om zijn organisatie goed te besturen en zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Met andere woorden alles in het werk stellen om de juiste maatregelen te nemen en deze ook goed communiceren naar iedereen in de organisatie (personeel, deelnemers, vrijwilligers,…). Vzw den bezem past het zorgvuldigheidsprincipe toe en volgt de gecommuniceerde maatregelen. 


Algemeen kan worden gesteld dat als de van overheidswege opgelegde maatregelen nauwgezet worden opgevolgd en dat de goede wil van de organisatie buiten kijf staat, de aansprakelijkheidsgraad laag tot onbestaande zal zijn. De Vzw heeft uiteraard een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.